WORKSHOP

Kunsten at give og modtage FEEDBACK

Fra ME til WE kultur
Få BEVIDSTHED om hvordan ITALESÆTTELSE og MINDSET kan skabe en sund FEEDBACK-KULTUR.

BOOK EN WORKSHOP og få prioriteret tid til at sætte handling bag jeres vision – at skabe en sund FEEDBACK-KULTUR. Der vil være adskillige faciliterede øvelser målrettet jeres ønsker og behov. I vil gå fra workshoppen med en handlingsplan fyldt med hverdagseksempler, som kickstarter jeres vej mod en sund FEEDBACK-KULTUR.

Med FEEDBACK som en del af hverdagsrutinerne, bliver både individer og teams løftet. Gennem en sund FEEDBACK-KULTUR bliver arbejdsglæden styrket, arbejdsflowet bliver forbedret, og der bliver skabt stærkere relationer og en styrket bundlinje.

På workshoppen arbejder vi med FEEDBACK som et værktøj til at styrke dialog gennem anerkendelse og konstruktiv feedback.

Vi sætter FOKUS på forandring, så autenticiteten styrkes gennem inspiration og nærvær ved:

  • At acceptere adfærdsmønstre
  • At finde de ’blinde vinkler’
  • At synliggøre uudnyttet potentiale

Og FORANDRING skabes gennem dialog ved motivation af relationer ved:

  • At lytte og lære af hinanden
  • At forstå hvordan og hvornår der skal gives feedback
  • At forventningsafstemme og styrke dialogen

Og FORANKRING sikres gennem fællesskabet ved at sætte handling bag ordene og vidensdeling ved:

  • At spørge om og hjælpe hinanden
  • At give feedback og bruge den fremadrettet
  • At ’tale hinanden op’ og ’spille hinanden bedre’

max. 24 personer