PRODUKTER

BOG
‘Konstruktiv FEEDBACK-KULTUR – kommunikation der spiller hinanden bedre!’

KØB BOGEN HER…


Kort der kan sætte samtalen og refleksioner igang for at skabe en sund FEEDBACK-KULTUR.

Skab sunde hverdagsrutiner med
FEEDBACK- & NETWORKING-KULTUR spillet!

FEEDBACKDNA – kulturen der spiller hinanden bedre!

Skab sunde hverdagsrutiner med

FEEDBACK-KULTUR SPILLET

Fra ME til WE kultur

FEEDBACK spørgsmålskortene og spillepladen er værktøjet, man anvender til at styrke dialogen med fokus på anerkendelse og konstruktiv feedback. Spørgsmålskortene hjælper med at skabe et tillidsfuldt og trygt rum til at give ærlig og udviklende feedback, der giver fælles retning og mindset. Bevidsthed om sig selv og hinanden gør, at vi kan forventningsafstemme og har lettere ved at skabe en hverdagsrutine med fokus vidensdeling og udviklingspotentialet.

Formålet med spillet er at skabe en sund FEEDBACK-KULTUR med:
FOKUS på det, du vil forandre, FORANDRING af det du virkelig gerne vil ændre og FORANKRING er det, der sker, når du sætter handling bag dine ord.

INDHOLD
Spilleplade på låget
12 sidet terning
5 timeglas
18 AUTENTICITET spørgsmålskort
18 DIALOG spørgsmålskort
18 FÆLLESSKAB spørgsmålskort
54 FEEDBACK spørgsmålskort

FOKUS på autenticitet
FORANDRING ved dialog
FORANKRING gennem fællesskab

Bliv BEVIDST om hvordan ITALESÆTTELSE af alt imellem linjerne og det rette MINDSET kan skabe et sundt fællesskab.

En sund FEEDBACK-KULTUR
= øget effektivitet + forbedret samarbejde + styrket arbejdsglæde.

Antal deltagere
Fra 2 personer (kan også bruges til egenrefleksion)

KØB KORTENE HER…


FEEDBACK – ANERKENDELSE – RIS/ROS


Sæt fokus på feedback-kultur

Hvad er god og brugbar feedback for dig/jer?

Skal der altid være et læringsaspekt i feedback, eller er det nok med blot en tilbagemelding? Er dit verdensbillede det samme som de andres, når der gives og modtages feedback? Hvad skal der til, for at feedbacken får den ønskede virkning?

Kortene kan bruges i mange situationer, f.eks. i teamudvikling (både for ledere og medarbejdere) og i det daglige samarbejde. Kortene er et redskab til at tale om god feedback-kultur, uden at det føles for personligt, men stadigt meget vedkommende.

FEEDBACK er værktøjet, man anvender til at formidle ris/ros og anerkendelse til en person/gruppe.

KØB KORTENE HER…


SAMTALE- & REFELKSIONSKORT

56 samtale- & refleksionskort om fortid, nutid og fremtid, så du kan skabe fokus, forandring og forankring. Brug kortene alene eller sammen med familien, venner og kollegaer.

Lær mere om dig selv og reflekter over tidligere livsvalg og handlinger det seneste år og hvordan du fremadrettet ønsker at prioritere og handle.

Sæt samtalen i gang 365 dage om året til hverdag, fest og ferier hvor rammen for hygge, nærvær og dybe(re) samtaler er formålet.

KØB KORTENE HER…